LANI Kompetens AB

Vi anpassar utbildningen till era förhållande.

Vår ambition är att vi hjälper dig med all utbildning och att företaget uppnår sina mål, och kan skapa konkurrensfördelar. Utbildning ska vara enkelt för företaget, kvalitetsinriktad och tidseffektivt för att störa så lite som möjligt i produktionen, detta är vårt mål så ni skall ha stor tilltro till vår utbildning och utveckling.
LANI arbetar på ett flexibelt sätt och det innebär att vi kommer till ert företag eller den plats som ni önskar, och genomför utbildningen enligt gällande kursplaner och direktiv.

UTBILDNINGSFILM APV STEG 1.1

Filmen ligger fritt öppen för alla att se.
För Er som ska gå en utbildning steg 1.1 – 2.1
Om ni ska gå utbildning APV steg 1.1-2.1 är filmen förkunskapskrav.
Ni bör se filmen 2 ggr. Utbildningen startar med kontrollfrågor från filmen.