Ny Färdskrivare

Kommande förändringar 2021

Färdskrivare: Det kommer en ny version av den smarta färdskrivaren (G2V2)

Smart färdskrivare version 2

 • Senast 21 augusti 2021 ska Kommissionen ta fram en teknisk specifikation för ny smart färdskrivare (G2V2)
 • Senast 21 februari 2022 ska Kommissionen ta fram specifikation för färdskrivare i lätta fordon
 • Senast 21 augusti 2023 ska G2V2 installeras i nyregistrerade fordon
 • Senast 31 december 2024 ska analog färdskrivare eller första generationens digital färdskrivare ersättas med G2V2 vid internationell transport
 • Senast 21 augusti 2025 ska version 1 av smart färdskrivare ersättas med G2V2

Nya funktioner för G2V2

 • Utöver tekniska uppgraderingar ska den nya färdskrivaren även automatiskt registrera:
  • Position varje gång ett fordon passerar gränsen till en medlemsstat
  • Position varje gång fordonet lastas eller lossas
 • Föraren ska även registrera om det är en transport av gods eller person

Uppdaterade krav vid vägkontroll

 • Senast 21 augusti 2024 ska kontrollmyndigheterna ha tillgång till utrustning för tidig upptäckt (fjärravläsning)
 • Utöver tidigare krav på uppgifter som ska överföras via fjärravläsning läggs även överskriden körtid till
 • Kontrollmyndigheten får ersätta plomber som brutits vid en vägkontroll av fordonet

Användning av färdskrivaren

 • Föraren har tillåtelse att ta ut förarkortet om land behöver anges efter en gränsövergång
 • Föraren ska ange gränsövergång manuellt under övergångsperioden, på diagramblad eller i färdskrivaren
 • Föraren ska använda funktionen för färja/tåg vid en vila som spenderas på färja/tåg

Uppgifter som föraren ska ha med

Kraven på vilka uppgifter en förare ska ha med sig för vägkontroll ändras från 28 till 56 dagar samt innevarande dag från den 31 december 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *