Förlängning YKB & Körkort

Åtgärder för att mildra effekten av pandemins andra våg

EU har nu beslutat om en ny förordning om olika åtgärder. Denna nya förordning ska tillämpas från och med den 6 mars 2021.

Yrkeskompetensbevis

När det gäller yrkeskompetensbevis så förlängs giltighetstiden på alla yrkeskompetensbevis med 10 månader, om de har gått ut  eller kommer att gå ut, under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

  • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
  • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om yrkesförarkompetens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *