Transportstyrelsen beslutar om tillfälliga lättnader i reglerna för kör- och vilotider

Transportstyrelsen har beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider. Beslutet är fattat efter begäran från Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.
Beslutet motsvarar de tidsbegränsade lättnader i kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare fattat beslut om under pandemin.

– Smittspridningen i samhället är nu mycket stor och transportbranschen är inte undantagen från hög sjukfrånvaro. Beslutet ska underlätta för transportföretagen så att viktiga transporter kan fortsätta, säger Annika Sjöberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Undantaget innebär bland annat att den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar, medan veckokörtiden får utökas till maximalt 60 timmar. Inga undantag för rast medges.

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19

Transportstyrelsen medger undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget innebär att

  • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
  • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
  • veckokörtid får utökas till maximalt 60 timmar
  • körtiden under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
  • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
  • reducerad veckovila behöver inte kompenseras under perioden
  • inga undantag för rast medges

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget är beslutat i form av föreskrift TSFS 2022:3 och medges enligt artikel 14.2 i kör- och vilotidsförordningen.

Förare i internationell trafik

För förare som kör i internationell trafik rekommenderar Transportstyrelsen att en kopia av föreskriften medförs i fordonet, för att kunna uppvisas vid en kontroll. Föreskriften finns för nedladdning under Relaterad information.

Kontakta oss

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503, tryck 4 och sedan tryck 2. Öppettider vardagar kl 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *