Bakgavellyft

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.
TYA har tillsammans med ZEPRO tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera sina teoretiska kunskaper.

AFS 2006:6 omfattar även bakgavellyftar.

Teorikursen bakgavellyft tar cirka 30-40 minuter, och avslutas med ett teoretiskt test. Den som blir godkänd kan skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att tillståndet ska vara giltigt krävs arbetsgivarens underskrift