Arbete på väg


Förkunskapskrav inför kursen Arbete på väg

Här finner du kvalitetssäkrade utbildningar inom Arbete på väg. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Vilka är kurserna för?

Våra kurser inom Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet. Grundkompetens består av tre inriktningar, allmän grundkompetens, grundkompetens för att framföra väghållningsfordon och grundkompetens för att få utföra vägarbete. Beroende på arbetes art ska personen lägst inneha allmän grundkompetens och ofta krävs samtlig tre inriktningar beroende vilka typer av arbeten som ska utföras. Exempelvis vakt som även utför lotsning, eller vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Vilka utbildningsnivåer finns?

Arbete på väg – Steg 1.1: All personal ska inneha följande allmänna grundkompetens:

  • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
  • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Arbete på väg – Steg 1.2: kompetenskrav för vissa förare av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Steg 1.2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Steg 2.2. Steg 1.1 -1.2 och 1.3 genomförs som en kombinationsutbildning.

Arbete på väg Steg 1.3: Grundkompetens för att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer:

  • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
  • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc

Arbete på väg – Steg 2.2: Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering.

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Alla utbildningar gäller i 4 år