Mobila Arbetsplattformar

Lagstiftning

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda all personal som använder liftar.
Arbetsmiljöverkets föreskrift fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”

Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Det kan också vara en lönsam investering då även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar.

Dokumentation

Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls Liftutbildningsrådets utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
  • Säkerhetstänkande vid arbete med lift
  • Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)

Kurstid 8 tim