Teleskoplastare

Teleskoplastare

För att kunna arbeta med teleskoplastare krävs att du har någon form av körkort, dock lägst AM eller traktorkörkort. Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Teleskoplastare

Vill du arbeta med teleskoplastare kommer du i kontakt med en maskin som utvecklats till en ”multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan fungera som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

Utbildningens längd varierar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Vill du veta mer om utbildningarna så hör av dig

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Har deltagaren 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis. Annars får deltagaren ett utbildningsbevis och möjlighet att dokumentera kommande praktisk erfarenhet.

Länkar

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskapmed