Truck

 

För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få arbeta med truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.
I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla.
TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • risker- och säkerhetsbestämmelser
  • trafikbestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • hantering av farligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • material- och godshantering

Genom att gå en truckförarutbildning och klara de obligatoriska momenten så erhåller du sedan ett bevis på att du genomfört en grundutbildning.
Det finns tre olika kategorier av truckar de delas in i grupperna A, B och C. Där A är de truckar som räknas till det minsta både storleksmässigt och till den vikt de får lyfta, där efter följer det i löpande ordning från A till C där de största samt de truckar som får lyfta mest finns inom kategori C.
Vanligtvis brukar man gå en truckförarutbildning som ger ett förarbevis för både trucktyp kategori A och B.
Förutom att gå en utbildning och där efter erhålla ett förarbevis måste du ha ett körtillstånd  från din arbetsgivare att du får köra truck. Detta får du givetvis garanterat om dina arbetsuppgifter innehåller arbete med truck.
Är du inte anställd hos någon kan du ändå gå en truckförarutbildning för att sedan erhålla ett förarbevis på truck vilket du kan använda som en mycket bra referens när du söker jobb som innefattar arbete med truckar.
Konkreta tips på vad du ska tänka på när du söker jobb som truckförare. Vad för olika typer av truckar det finns inom de olika klassificeringarna.

För att bli truckförare krävs följande:

  • Du måste vara 18 år fyllda (i väldigt speciella fall räcker det att du har fyllt 16 år).

Du bör även ha gott omdöme, god fysik, vara ansvarsfull och ha psykisk balans. Du bör även helst ha B-körkort eller åtminstone traktorkort, detta krävs för att du ska få framföra trucken på allmän väg. Det företaget du tänkt jobba på kan själv ha högre interna krav än ovanstående.
Teoretiskt och praktiskt prov
När du har genomgått truckförarutbildningen – och fått ett godkänt resultat som gett dig ett truckkort – så avslutas den med ett teoretiskt samt ett praktiskt prov. Det teoretiska provet består av ett antal frågor som du ska besvara. Det praktiska provet består av att du utför olika moment med någon av den trucktyp som ingår i den truckutbildningen du går, exempelvis motviktstruck.

Länkar
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:5 Användning av truckar
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
TLP 1