Om LANI

LANI Kompetens AB kännetecknas av att:

–Vara ledande i utbildningskvalité.
–Ha god kännedom om utbildningsprodukter.
–Uppträda på marknaden under eget varumärke.
–Ha det ”lilla” bolagets flexibilitet kombinerat med stora driftsfördelar.