YKB

Utbildningens längd

Godstransporter

  • En förare som för fordon som kräver förarbehörigheten C1, C1E, C eller CE och förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning på 280 timmar får från och med 18 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon.
  • En förare som för fordon som kräver förarbehörigheten C1, C1E, C eller CE och förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom att delta i en förkortad grundutbildning på 140 timmar får från och med 21 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon.

Persontransporter

  • En förare som för fordon som kräver förarbehörigheten D1, D1E, D eller DE och förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning på 280 timmar får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.
  • En förare som för fordon som kräver förarbehörigheten D1, D1E, D eller DE och förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom att delta i en förkortad grundutbildning på 140 timmar får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon när fordonet används i linjetrafik, om linjen inte överstiger 50 km.
  • En förare som för fordon som kräver förarbehörigheten D1, D1E, D eller DE och förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom att delta i en förkortad grundutbildning på 140 timmar får från och med 23 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

Fortbildning

Enligt SFS nr: 2007:1157 Kap 5

Tider för fortbildning:

  • 2 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom fem år från den dag då beviset utfärdades.
  • 3 § En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå sin första fortbildning inom sju år från den dag denna lag börjar att tillämpas på föraren.
  • 4 § En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt 2 eller 3 § ska därefter genomgå fortbildning vart femte år, före utgången av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset.
  • 5 § En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning ska för att få återgå till att utföra gods- eller persontransporter genomgå en fortbildning.

Den svenska lagtexten finns under dessa länkar